Hotline : +84 931 331 828

GIỚI THIỆU

Nội dung đang cập nhật....

 

 

Bàn cầu liền khối

Bàn cầu 110

Intellgent Toilet Size: 672x415x480mm S-trap, 265/365mm Roughing-in

Bàn cầu 111

Eddy One-piece Toilet Size: 705x395x730mm S-trap, 300mm Roughing-in  

Bàn cầu 112

Eddy One-piece Toilet Size: 710x365x715mm S-trap, 300mm Roughing-in  

Chậu rửa mặt

Chậu rửa mặt 200

Hanging basin Size: 545x435x450mm Wall mounted installation

Chậu rửa mặt 201

Hanging basin Size: 480x430x550mm Wall mounted installation

Chậu rửa mặt 202

Art basin Size: 530x400x180mm Installation on the platform

Bồn tiểu nam

Bồn tiểu nam 301

Intelligent Standing Urinal Size: 390x420x1025mm Top flushing installation

Bồn tiểu nam 302

Wall-hung Urinal Size: 340x400x760mm Top flushing installation

Phụ kiện

Sản phẩm nổi bật

Bàn cầu 110

Intellgent Toilet Size: 672x415x480mm S-trap, 265/365mm Roughing-in

Bàn cầu 111

Eddy One-piece Toilet Size: 705x395x730mm S-trap, 300mm Roughing-in  

Bàn cầu 112

Eddy One-piece Toilet Size: 710x365x715mm S-trap, 300mm Roughing-in  

Chậu rửa mặt 205

Hanging basin Size: 470x460x370mm Wall mounted installtion

Bạn cần hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn